ทัวร์เวียดนาม ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน 3วัน 2 คืน

เที่ยวซาปา !! ชมนาขั้นบรรไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

• จตุรัสบาดิงส์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดี่ยว - หมู่บ้าน CAT CAT - น้ำตกสีเงิน - ถนน 36 สาย

FREE หมวก+ถุงผ้า+พัด

 

Visitors: 134,732