ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุน 3วัน 2คืน

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุน 3 วัน 2 คืน 

สักการะ 3 สิ่งศักด์สิทธิ์ ของฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดัง กนนนาธาน

พิเศษ!! อร่อยกับอาหารทะเลสดๆ


  • มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน.jpg
    มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืนเยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยนชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบ 6 ดาวเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณ THE ...

  • ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน.jpg
    ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืนเยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยนชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิตนมัส...
Visitors: 126,742