มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน 

เยือนยุโรปกลางเอเชีย  วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน 

ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบ 6 ดาว

เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลจำลอง ณ THE PARISIAN MACAO

นมัสการขอพรไหว้พระวัดหวังตาเซียน + วัดแชกงหมิว ณ ฮ่องกง


  • อ่องกง ลันเตา หลี่หยุนมุน.jpg
    ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุน 3 วัน 2 คืนสักการะ 3 สิ่งศักด์สิทธิ์ ของฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดัง กนนนาธานพิเศษ!! อร่อยกับอาหารทะเลสดๆ

  • ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน.jpg
    ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืนเยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยนชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิตนมัส...
Visitors: 126,742