ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม (3 อุทยาน ฉลองวันพ่อ/วันชาติ)

ไต้หวันขั้นเทพโครตโครตคุ้ม 1 (3 อุทยาน)

ชมอุทยานอาหลีซัน / อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ / อุทยานเย๋หลิ่ว
นั่งรถไฟโบราณ / ชมพระอาทิตย์ขึ้น / เดินชมป่าสน 2000 ปี / นั่งรถไฟหัวจรวด /หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) // ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง / พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89

** ไม่บังคับทิป + ไม่เน้นเข้าร้านช้อป + จัดเต็ม..อิ่มทุกมื้อ***

 
กำหนดการเดินทาง
ราคา  36,888.-          01-06 ธันวาคม 2560 (วันพ่อ/วันชาติ)

 

 

 

Visitors: 128,003