โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน คุณภาพ ที่พร้อมจะนำท่านทัวร์ไต้หวันราคาถูก แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสประเทศไต้หวันได้หลากหลายรูปแบบ ไฮไลท์ของประเทศ เช่น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชมอุทยานเหย่หลิว,
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ชมตึก101ที่สูงเป็นอันดับสามของโลก และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ
เดินทางใกล้ไกล วางใจ SJ Holidays  Co.,Ltd. 
โทร. 02-957-5921 
Visitors: 158,062